Cân đóng bao Sài Gòn > Cân băng tải > Cân băng tải CBS01

Cân băng tải CBS01

Cân băng tải CBS01

Cân băng tải CBS01

– Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị lưu lượng dòng nguyên liệu cân, khối lượng tổng.

– Kiểm soát lưu lượng nguyên liệu hoặc thành phẩm trong dây chuyền sản xuất.

– Kết hợp điều khiển các thiết bị khác trong hệ thống

– Áp dụng cho các nguyên liệu cân dạng rời.

 Thông tin chi tiết

Cân băng tải CBS01

– Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị lưu lượng dòng nguyên liệu cân, khối lượng tổng.

– Kiểm soát lưu lượng nguyên liệu hoặc thành phẩm trong dây chuyền sản xuất.

– Kết hợp điều khiển các thiết bị khác trong hệ thống

– Áp dụng cho các nguyên liệu cân dạng rời.

Cân băng tải hạt rời

  Sản phẩm liên quan


– Kiểu dáng: Cân băng tải bao cộng dồn.

– Mức cân: 20kg – 60kg .

– Năng Suất: 35-45 tấn/giờ.

– Sai số: +-40 gam/bao.

– Cân hiển thị khối lượng của từng bao qua cân, số lần cân và khối lượng tổng của bao đã qua cân.

– Máy cân băng tải cộng dổn này dùng để cân tính tổng khối lượng hàng hóa và khối lượng từng bao chạy liên tục qua hệ thống băng tải như cân xuất nhập gạo, lúa, viên gỗ nén…-Kiểu dáng: Cân kiểm tra sản phẩm CWS01

-Mức cân: 2kg – 50kg/sảm phẩm.

-Năng suất: 800 – 900 sản phẩm/giờ.

-Sai số: +/- 40 gam/50kg/sản phẩm.

-Đèn báo 3 trạng thái HI, OK, LOW và còi báo.

-Máy dùng để kiểm tra bao bì thành phẩm sau cân đóng bao, kiểm tra khối lượng hàng hoá đóng trong thùng carton, hộp. Máy dùng phân loại hàng hoá đóng gói công nghiệp.