Cân đóng bao Sài Gòn > Góc kỹ thuật > Cách chỉnh góc trên đầu cân số (digital) Yahua

Cách chỉnh góc trên đầu cân số (digital) Yahua

Đầu cân số (digital) của hảng Yahua  được sử dụng khá phổ biến.  

 Khi lắp đặt xong một hệ thống cân xe tải, vấn đề cần lưu ý nhiều nhất là hiệu chỉnh lại các tham số góc để hệ thống cân không bị lỗi lệch góc( không kiểm định được). Việc chỉnh góc trên các hệ thống cân sử dụng công nghệ cũ được thực hiện trên các hộp nối cảm biến lực.

 Các hệ thống cân sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật số, vấn đề hiệu chỉnh các thông số góc đều được thực hiện tự động trên đầu cân.

 Các lỗi xảy ra đều được hiển thị trên đầu cân (bộ chỉ thị), nên vấn đề xử lý lỗi (bảo trì sau này) khá tiện lợi và dễ dàng.

 Chú ý khi lắp đặt, vị trí các Cảm biến lực số, khuyến nghị nên lắp đặt như hình sau, các cặp cảm biến lực (#1, #2), (#3, #4), (#5, #6), (#7, #8), gộp thành các nhóm góc (hay các trục):

Vị trí lắp đặt các Cảm biến lực Kỹ thuật số
Vị trí lắp đặt các Cảm biến lực Kỹ thuật số

 Trong suốt quá trình cài đặt trên đầu cân số (digital) của hãng Yahua  nên chú ý đèn tại vị trí Stable sáng (sáng – cân ổn định), thì mới nhấn phím xác nhận ( phím 【Input】).

Vị trí đèn STABLE trên đầu cân XK3190-DS1
Vị trí đèn STABLE trên đầu cân XK3190-DS1

 Trình tự các bước chỉnh góc bằng cách nhập các tham số góc bằng tay như sau:

 Nhấn phím 【Parameter】 sau đó nhập 【6】 màn hình hiển thị như sau:

Chức năng cài đặt Tham số góc
Chức năng cài đặt Tham số góc

 Nhấn phím 【Input】 nhập mã mật khẩu mặc định 【888888

Mật khẩu mặc đinh là 888888
Mật khẩu mặc đinh là 888888

 Nhấn phím 【Input】 nhập vị trí Cảm biến lực số mà chúng ta muốn thay đổi tham số, ví dụ nhập 【14】.

Vị trí góc muốn thay đổi tham số góc
Vị trí góc muốn thay đổi tham số góc

 Nhấn phím 【Input】. (Mã HEX của 14 là E) Nhập tham số muốn thay đổi (mỗi lần nhập nên tăng giảm 1 hoặc 2 đơn vị).

Giá trị tham số góc hiện tại tại vị trí góc 14
Giá trị tham số góc hiện tại tại vị trí góc 14

 Nhấn phím 【Input】, hiển thị vị trí góc kế tiếp, như hình dưới là 15 (Mã Hex của 15 là F).

Giá trị tham số góc hiện tại tại vị trí góc số 15
Giá trị tham số góc hiện tại tại vị trí góc số 15

 Muốn thoát chỉ cần nhấn phím Nhấn phím 【Weight】.

 Hiển thị trạng thái cân bình thường -> Hoàn thành.

Cách bước để chỉnh góc của đầu cân số (digital) của hảng Yahua  được thực hiện như sau:

Tin liên quan: