Cân đóng bao Sài Gòn > Cân đóng bao > Cân đóng bao bột cao lanh - tinh bột mì
Cân đóng bao bột sơn, bột trét tường

Kiểu dáng: Máy đóng bao 1 phểu

Mức cân: 25kg – 40kg.

Năng suất: 200bao/giờ.

Sai số :+-40g/bao

Sử dụng bao bì: PE, PP dệt.

Cân đóng bao bột trét, bột thạch cao được sử dụng để đóng bao thành phẩm cho các nguyên liệu có dạng bột có độ mịn cao như bột thực phẩm( tinh bột mì, bột lúa mạch,..), bột trét tường , bột thạch cao, bột cao lanh, bôt sơn…

Cân đóng bao bột cao lanh – bột thạch cao

– Kiểu dáng: Cân đóng bao 2 phểu.

– Mức cân: 10kg – 40kg.

– Năng suất: 18 – 20 tấn/giờ (300-350bao/giờ).

– Sai số: +-40 gam/bao.

– Máy dùng đóng bao thành phẩm các nguyên liệu bột thạch cao, bột cao lanh, bột sơn, bột mì, bột thực phẩm. Năng xuất và độ chính xác cao.

1