Cân đóng bao Sài Gòn > Cân đóng bao
Cân đóng bao bột thuỷ sản, bột vi lượng.

– Kiểu dáng: Máy đóng bao PM250
– Khối lượng đóng bao từ 10kg – 20kg

– Năng suất: 250 bao/giờ
– Sai số cân cho phép: e/d = ± 10 gam/bao
– Sử dụng túi PA/PE ép sẵn, bao PP dệt may bao…
– Máy dùng để đóng gói thành phẩm các nguyên liệu dạng bột như bột thuỷ sản, bột vi lượng trong thức ăn chăn nuôi và thuỷ sản… Máy dùng chung với băng tải ra bao và máy may bao công nghiệp có nẹp miệng bao.

Cân đóng bao bột sơn, bột trét tường

Kiểu dáng: Máy đóng bao 1 phểu

Mức cân: 25kg – 40kg.

Năng suất: 200bao/giờ.

Sai số :+-40g/bao

Sử dụng bao bì: PE, PP dệt.

Cân đóng bao bột trét, bột thạch cao được sử dụng để đóng bao thành phẩm cho các nguyên liệu có dạng bột có độ mịn cao như bột thực phẩm( tinh bột mì, bột lúa mạch,..), bột trét tường , bột thạch cao, bột cao lanh, bôt sơn…

Cân đóng bao bột Saponin

– Kiểu dáng: Máy đóng bao PM300
– Khối lượng đóng bao từ 10kg – 20kg
– Năng suất: 300 bao/giờ
– Sai số cân cho phép: e/d = ± 10 gam/bao
– Sử dụng túi PA/PE ép sẵn, bao PP dệt may bao…
– Cân đóng bao bột Saponin dùng để đóng gói thành phẩm các nguyên liệu dạng bột như Saponin, bột khử trùng ao…. Máy còn có thể kết hợp với máy hàng túi giúp quy trình đóng gói dể dàng và công nghiệp hơn.

Cân đóng gói bột 0.5 – 2kg

– Kiểu dáng: Máy đóng gói   PM200
– Khối lượng đóng gói từ 0.5kg – 2kg.

– Năng suất: 150 – 200 túi/giờ
– Sai số cân cho phép: e/d = ± 2gam/gói
– Sử dụng túi PA/PE ép sẵn, bao PP dệt may bao…
– Cân đóng gói bột 0.5 – 2kg dùng để đóng gói thành phẩm các nguyên liệu dạng bột như bột mì, bột thực phẩm, bột gia vị, Saponin, bột khử trùng ao…. Máy còn có thể kết hợp với máy hàng túi giúp quy trình đóng gói dể dàng và công nghiệp hơn.

Cân đóng cám gạo 10 tấn/giờ

– Kiểu dáng: Cân đóng bao 1 phểu PM10

– Mức cân: 25kg-50kg/bao

– Năng suất: từ 8 – 10 tấn/giờ (160-200 bao/giờ.

– Sai số:  ± 20gam/bao.

– Cân đóng bao cám gạo PM10 dùng để đóng bao thành phẩm các loại nguyên liệu như cám gạo, cám bắp, bã mì, bã nành, bã nông sản….

Cân đóng bao vi sinh 20 tấn/giờ

-Kiểu dáng: Cân đóng bao 2 phểu cân

-Mức cân: Từ 25-50 kg/bao.

-Năng suất: 20 tấn/giờ (400 bao/giờ).

– Sai số cân: +/- 100gam/bao
– Sử dụng bao bì: PE, PP dệt

– Cân đóng bao PM-VTS20 được sử dụng đóng bao thành phẩm cho tất cả các nguyên liệu dạng bột có độ ẩm cao(<30%), có độ xốp và không tự chảy như phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, bột cá,…

Cân đóng bao bột 12 tấn/giờ

-Kiểu dáng: Cân đóng bao PM-VT12

-Mức cân: 10kg – 40 kg/bao.

-Năng suất: 10-12 tấn/giờ (250-280 bao/giờ).

– Sai số cân: +/- 20gam/bao.
– Cân đóng bao PM-VT12 được sử dụng đóng bao thành phẩm cho tất cả các nguyên liệu dạng bột như bột cá, thức ăn gia súc, cám, bột lúa mì,…

Cân đóng bao hạt 15 tấn/giờ

-Kiểu dáng: Cân đóng bao 1 phểu cân

-Mức cân: 10kg – 50 kg/bao.

-Năng suất: 12 – 15 tấn/giờ (250 – 300bao/giờ).

– Sai số cân: +/- 20gam/bao
– Sử dụng bao bì: PE, PP dệt

– Cân đóng bao PM-LC15 được sử dụng đóng bao thành phẩm cho tất cả các nguyên liệu tự chảy  như lúa, gạo, tấm, cám hạt, ngô, đậu, cà phê, hạt tiêu, phân bón NPK, hạt nhựa và các loại sản phẩm nông nghiệp dạng hạt rời khác ….

 

Cân đóng bao hạt 45 tấn/giờ

– Kiểu dáng: Cân đóng bao PM45
– Mức cân: 10kg –  50kg/bao.
– Năng suất: 40 – 45tấn/giờ (800-900bao/h).
– Sai số cân : +/- 20gam/bao
– Sử dụng bao bì PE, PP dệt

Cân đóng bao hạt 45 tấn/giờ PM45 được sử dụng đóng bao thành phẩm cho tất cả các nguyên liệu tự chảy  như lúa, gạo, tấm, cám hạt, ngô, đậu, cà phê, hạt tiêu, phân bón NPK, hạt nhựa và các loại sản phẩm nông nghiệp dạng hạt rời khác ….

Cân đóng bao bột và hạt 12 tấn/giờ

– Kiểu dáng: Cân đóng bao 1 phểu cân PM12

– Mức cân: 10kg – 50kg/bao.

– Năng suất: 200 bao/h.

– Định lượng gián tiếp bằng hệ thống băng tải định lượng.

– Cân đóng bao 1 phễu cân định lượng 2-3 cấp tốc độ.

– Cân đóng bao 1 phễu cân PM12 phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được hoặc dạng hạt với yêu cầu không gây vỡ nát hạt, hoặc dạng viên lớn (kích thước viên ~50mm) như viên gổ nén, thức ăn thuỷ sản hạt và bột,….

12»