Cân đóng bao Sài Gòn > Cân đóng bao > Cân đóng bao nông sản lúa gạo
Cân đóng cám gạo 10 tấn/giờ

– Kiểu dáng: Cân đóng bao 1 phểu PM10

– Mức cân: 25kg-50kg/bao

– Năng suất: từ 8 – 10 tấn/giờ (160-200 bao/giờ.

– Sai số:  ± 20gam/bao.

– Cân đóng bao cám gạo PM10 dùng để đóng bao thành phẩm các loại nguyên liệu như cám gạo, cám bắp, bã mì, bã nành, bã nông sản….

Cân đóng bao hạt 15 tấn/giờ

-Kiểu dáng: Cân đóng bao 1 phểu cân

-Mức cân: 10kg – 50 kg/bao.

-Năng suất: 12 – 15 tấn/giờ (250 – 300bao/giờ).

– Sai số cân: +/- 20gam/bao
– Sử dụng bao bì: PE, PP dệt

– Cân đóng bao PM-LC15 được sử dụng đóng bao thành phẩm cho tất cả các nguyên liệu tự chảy  như lúa, gạo, tấm, cám hạt, ngô, đậu, cà phê, hạt tiêu, phân bón NPK, hạt nhựa và các loại sản phẩm nông nghiệp dạng hạt rời khác ….

 

Cân đóng bao hạt 45 tấn/giờ

– Kiểu dáng: Cân đóng bao PM45
– Mức cân: 10kg –  50kg/bao.
– Năng suất: 40 – 45tấn/giờ (800-900bao/h).
– Sai số cân : +/- 20gam/bao
– Sử dụng bao bì PE, PP dệt

Cân đóng bao hạt 45 tấn/giờ PM45 được sử dụng đóng bao thành phẩm cho tất cả các nguyên liệu tự chảy  như lúa, gạo, tấm, cám hạt, ngô, đậu, cà phê, hạt tiêu, phân bón NPK, hạt nhựa và các loại sản phẩm nông nghiệp dạng hạt rời khác ….

Cân đóng bao đậu nành, thức ăn chăn nuôi.

-Kiểu dáng: Cân đóng bao 2 phểu

-Mức cân: 10kg – 25kg-50kg.

-Năng suất: 30 tấn/giờ (500-600 bao/giờ).

-Sai số: +/- 20 gam

Máy dùng để cân đóng bao thành phẩm, được sử dụng rộng rãi cho tất cả các nguyên liệu hàng xá  phân bón NPK, kali, lúa, gạo, tấm, cám hạt, ngô, đậu nành, cà phê, hạt điều và các loại sản phẩm  dạng hạt rời khác …

1